Wedstrijden

Als gymvereniging hebben wij ons ingeschreven om deel te nemen aan de gym- en turncompetitie via de KNGU. De gymnastiekcompetitie is bedoeld voor turners en turnsters die één uur per week trainen. Als leden meer dan één uur en maximaal twee uur in de week trainen, mogen ze deelnemen aan de turncompetitie. Naast de groep 13 jaar en ouder neemt dit jaar ook een team van 10-12 jaar deel aan de turncompetitie.
Beide competities bestaan uit 2 voorrondes en een finale. Wanneer er meerdere verenigingen gelijk zijn geëindigd, is er soms ook nog een halve finale. Van de voorrondes vindt er altijd één in onze eigen gymzaal plaats en de andere wedstrijden zijn elders in onze regio.  
 
De toestellen waarop bij de meisjes geturnd wordt, zijn de evenwichtsbalk, de lange mat, de brug met ongelijke leggers en de minitrampoline met kast. De jongens moeten hun oefeningen laten zien op de lange mat, brug met gelijke leggers, rekstok en de minitrampoline met kast. 
De oefenstof is per toestel grotendeels al voorgeschreven. Meestal zijn er drie of vier verplichte oefeningen en nog enkele vrije oefeningen. Het aantal oefeningen is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Volgens deze voorgeschreven leeftijdscategorieën delen wij elk jaar weer opnieuw de groepen in. 
 
Als we ons hebben opgegeven met een team, dan betekent dat, dat we bij de meisjes met minimaal 5 en maximaal 10 turnsters kunnen deelnemen. Per onderdeel tellen de punten van de 5 besten mee voor de eindscore. Bij de jongens geldt een minimum van 3 en maximaal 8 turners. Daar tellen dan ook per onderdeel de 3 besten mee voor de eindscore. Voor de 13 jaar en ouder groep, die deelneemt aan de turncompetitie, geldt dat er minimaal 3 en maximaal 6 meiden kunnen deelnemen.
Wanneer een groep met het minimum aantal deelnemers komt, betekent dat dat elke misser wordt meegeteld.
Zijn er minder deelnemers dan het minimum, dan wordt vaak het laagst behaalde punt per onderdeel dubbel geteld.  
 
Dit is dus een reden, waarom ook de gymwedstrijden een beetje een teamsport is. Wanneer iemand heeft toegezegd mee te doen, dan wordt ook ook verwacht wordt dat je komt. Als kinderen tijdig worden afgemeld, dan kan de leiding hiervoor een ander kind in de plaats laten gaan. We proberen om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om mee te doen aan een wedstrijd. 
Deze puntentelling heeft overigens als voordeel dat er daarom altijd ruimte is om eventueel nieuwe nog niet zo geoefende enthousiastelingen mee te kunnen laten doen. Ondanks het grote enthousiasme zijn er ook veel leden die niet mee willen doen aan wedstrijden. Dit is natuurlijk prima, het is absoluut niet verplicht.
De leiding probeert bij de samenstelling van de teams hier allemaal rekening mee te houden.