Aan- en afmelden

Aanmelden:
Om u kind aan te melden voor de kleutergym of de lessen voor de kinderen vanaf 6 jaar, kunt u mailen met Mariël Keizer (ledendos19@outlook.com). Zij kan u aangegeven of er binnen het betreffende uur nog ruimte is. Voor de Springgroep en de Funfit hoeft u zich niet aan te melden en kunt u direct naar de les gaan om een keer te kijken en/of mee te doen.
Iedereen mag twee keer (gratis) meedoen om te kijken of hij/zij het leuk vindt. Om er daarna bij te blijven, moet het  onderstaande aanmeldingsformulier ingevuld worden.
 
 
 
Afmelden:
Als je je lidmaatschap van de gymvereniging wilt beëindigen, is dat alleen mogelijk per kwartaal. Dit hangt samen met de automatische incasso per kwartaal. De contributie wordt namelijk vooraf geïncasseerd in de eerste maand van het kwartaal (januari, april, juli, oktober). Om de beëindiging door te geven, vul je het onderstaande afmeldingsformulier in. Dit moet voor het begin van het nieuwe kwartaal ingeleverd zijn. Natuurlijk is het ook gewenst dat je het meldt aan je leidster, maar daarmee wordt je lidmaatschap niet officieel beëindigd.
 
 
 
 
 
De aan- en afmeldformulieren kunt u mailen naar Mariël Keizer, ledendos19@outlook.com. 
  
 
 
 
Wijziging met betrekking tot de contributie:
Per 1 april 2017 bedraagt de contributie € 10,= per maand.
De contributie van de gymvereniging wordt ieder kwartaal automatisch geïnd in de eerste maand van het betreffende kwartaal.
 
Als u voor de eerste keer contributie betaalt, omdat u of uw zoon of dochter net lid is geworden, ontvangt u van de vereniging op uw e-mail adres eenmalig een vooraankondiging dat het inschrijfgeld (€ 10,=) en de contributie ( € 10,= per maand) wordt geïncasseerd. Hierbij wordt dan het machtigingskenmerk vermeld. Voor onze vereniging is dat NL22ZZZ400762290000 (incassant-id) met daarachter het lidmaatschapsnummer van u of van uw kind.
 
De contributie wordt geïnd in de eerste maand van het kwartaal. Voor de opzegging geldt dat dit moet gebeuren vóór het einde van het kwartaal.
Mocht u hierover nog vragen op opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via mailadres ledendos19@outlook.com.